Povratak na odabir stanova u zgradi

Stan S6a.006a - 3a

Zgrada 3a
33,38m2
jednosoban
Prizemlje
*Vizualizacija je samo u reprezentativne svrhe
Ulaz/kuhinja/dnevna soba
24,40 m2
Kupaonica
3,80 m2
Balkon (koef. 0,50*3,46m2)
1,73 m2
Vanjsko parkirno mjesto br.14 (koef. 0,20*12,50m2)
2,50 m2
Spremište br. 14 (koef. 0,50*1,90m2)
0,95 m2
Ukupno kvadrata
33,38 m2
SZ
*Vizualizacija je samo u reprezentativne svrhe
*Vizualizacija je samo u reprezentativne svrhe
Povratak na odabir stanova u zgradi

LOKACIJA: k.č.z . 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352/1, 1352/2, 1353, 1354/1 k.o. Odra

Ukupna površina parcela je 27 219 m² i nalazi se između prometnica Malopoljska ulica i Nova cesta.