Prodavatelj:
MAGNUS D.O.O.
Adresa
Ul. Vjekoslava Heinzela 40, 10000 Zagreb
Planirani završetak radova
druga polovica 2023.
Telefon
+385 99 268 9980
E-mail adresa
projektodra@magnus.hr

LOKACIJA: k.č.z . 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352/1, 1352/2, 1353, 1354/1 k.o. Odra

Ukupna površina parcela je 27 219 m² i nalazi se između prometnica Malopoljska ulica i Nova cesta.